เข้าสู่ระบบสมาชิก
 
  สมัครสมาชิก
   
เหมาะสำหรับธุรกิจเครือข่าย, ธุรกิจขายตรง MLM
เหมาะสำหรับหน่วยงานรัฐ/เอกชน เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านโลกออนไลน์
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์
เหมาะสำหรับโรงเรียน สถาบันการศึกษา เว็บเผยแพร่ผลงานครู-อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา
นางสาวณัฐชยา ฤทธิรุ่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
เกียรติประวัติ
ชื่อ นางสาวณัฐชยา    นามสกุล  ฤทธิรุ่ง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/16    ชื่อเล่น  ณัฐ
คณะสัตวแพทยศาสตร์     สาขา สัตวแพทยศาสตร์    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะวิศวกรรมศาสตร์     สาขา วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะวิศวกรรมศาสตร์    สาขาวิศวกรรมทั่วไป     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่อยู่   43/1    ถนนหน้าเรือนจำ   ตำบลกาฬสินธุ์     อำเภอเมือง    จังหวัดกาฬสินธุ์  46000   มือถือ  085 254 8850
  บิดาชื่อ  นายชาติชาย      นามสกุล  ฤทธิรุ่ง     อาชีพ   รับราชการครู
มารดาชื่อ  นางวันเพ็ญ     นามสกุล  ฤทธิรุ่ง     อาชีพ  รับราชการครู

พี่น้องร่วมชื่อ บิดามารดา  2  คน คือ
1.  ชื่อ  เด็กชายพันธวิศ     นามสกุล  ฤทธิรุ่ง     อาชีพ  นักเรียน
2.  ชื่อ  เด็กชายชัยอนันท์     นามสกุล  ฤทธิรุ่ง     อาชีพ  นักเรียน

การปฏิบัติตัวในการเรียนที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการสอบเรียนต่อ คือ
ตั้งใจเรียนในห้อง และขยันอ่านหนังสือทบทวนบทเรียน  จัดแบ่งเวลาให้เหมาะกับตัวเอง  ทำงานที่ได้รับมอบหมาย
ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง

การเตรียมตัวในการสอบเรียนต่อที่ทำให้ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ คือ
เตรียมตัวให้พร้อม  ขยันอ่านหนังสือสม่ำเสมอ และหมั่นทำข้อสอบเก่าอยู่เสมอทำโจทย์เยอะๆ
  พักผ่อนให้เพียงพอ

 
 
 
   
Siamvip.Com บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี

สร้างเว็บ เว็บขยายสายงาน เว็บโรงเรียนสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์